6 Madde İle Faiz Belası ve Kurtulmanın Yolu

0
2454

6 Madde İle Faiz Belası ve Kurtulmanın Yolu

FAİZDEN KURTULMAK- iKRA İLİM MECLİSİ

1- Faizi Terk Etmeyen Allah ve Resulu’ne Sallallahu Aleyhi ve Sellem Savaş Açmıştır!

Faiz-HaramdırBu bir mümin için ne kadar korkunç bir şey öyle değil mi? Bu ayette geçiyor. Allah azze ve celle mealen buyuruyor:

“Eğer (bu faizi terketme işini) yapmazsanız, Allah’a ve Resûlü’ne savaş açtığınızı bilin. Eğer (faizin her türlüsünü alıp verme hususunda) tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz.”

(Bakara Suresi 279.)

2- Faiz Yiyenler Kabirlerinden Şeytan Çarpmış Gibi Kalkacaktır!

Evet bu dehşetli ifade de mealen şöyle geçmektedir:

Kabir-Mezar-Diriliş” Ribâ (faiz) yiyenler, (kabirlerinden) ancak kendisini şeytan çarpmış (cin tutmuş, delirmiş bir) kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu (ceza) onların: “Alım satım da (zaten) faiz gibidir.” demelerindendir. Halbuki Allah, (hilesiz ve aldatmasız yapılan)alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faizden) vazgeçerse, geçmişteki (haram olmadan evvel aldığı) onundur ve (affedilme) işi Allah’a aittir. Kim de tekrar (faize) dönerse, onlar ateş ehlidirler ve hep orada kalacaklardır.”

(Bakara Suresi 275.)

3-Faiz İle İmanın İrtibatı

“Ey iman edenler! “Allah’ın emrine uygun yaşayın/aykırı davranmaktan sakının.” (Eğer gerçek) mü’minlerseniz, artık kalan faizi de bırakın (almayın).”

(Bakara Suresi 278.)

Faiz-para(Görüldüğü gibi, Allahu Teâlâ faizi imanla irtibatlandırmıştır. Bu durumda inanan bir mü’minin faize devamı imkânsızdır; çünkü bu, bir başka yönüyle, Allah’ın emrini tanımama hastalığıdır. Bu âyetten hareketle İslâm’da rüşvet, ihtikâr, rant ve şans oyunları gibi yollarla kazanılan her türlü haksız kazançlar faiz gibi haram kılınmış, haram yerlere harcamalarla lüks, israf ve maddeperestlik de yasaklanmıştır. Helal yolla emek karşılığı olan ücretler, kazançlar, zekât, sadaka, sosyal yardım, bağış ve miras yoluyla elde edilenler de helal kılınmış, Allah rızasına dayalı her türlü infak/harcama, yardım ve yatırımlar teşvik edilmiştir. Böylece İslâm, önce Allah’a iman ve O’na kulluk esasına, sonra İslâm’ın emrettiği dînî kültüre, ahlâka ve iktisâdî nizamı uygulamaya dayanır. Netice olarak İslâm, hem dünya ve âhiret saadeti için helal yolla çalışmayı (28/77) hem de ferdî ve içtimâî kazanç ve mülkiyet felsefesini esas alır.) (Hasan Tahsin Feyizli Hocaefendi)

4-Faizle Geleni Allah Mahveder

Sadaka“Allah faiz (ile gelen)i mahveder, sadaka(sı verilen mal)ları da artırır. Allah (haramı helal sayan ve onda ısrar eden) nankör ve günahkârların hiçbirini sevmez.”

(Bakara Suresi 276.)

“İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler,Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekâta gelince; İşte on(u veren)ler, (sevaplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır.”

(Rum Suresi 39)

(Karşı taraftan, karşılığının daha fazla gelmesi gözetilerek verilen bağış ve hediyeler de faiz sayılmaktadır. Bu âyet, faiz konusunda birinci merhaledir.) (Beydâvî; Elmalılı, V, 3829).

5-Faiz Lanetlenmiştir

Abdullah b. Mes’ud’un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, faiz yiyene, yedirene, (muamelesine) şahitlik edene ve yazana lanet etti.”

Faiz-Haram-banknot(Müslim, müsâkât, 105, 106; Tirmizî, büyü 2; Nesâî, ziynet 25; İbn Mâce, ticârât 58; Dârimî, büyü 4; Ahmed b. Hanbel, I, 83, 88, 93, 107.)

Faizi sadece yiyenin değil ödeyenin de lanetlendiğine dikkat çekiyoruz. Faizi ne kadar dehşet bir şey olduğunu anlamaya bunlar yeter inşaAllah. Allah cümlemizi uzak eylesin. Amin.

6- Faizden Kurtulma Yolu

o-INTEREST-RATES-facebookGünümüzde faizden kaçmak oldukça zor bir hal almıştır. Faizden kurtulmanın kesin çözümü elbette ki İslam’dır. İslam sömürüyü yasaklamıştır. Bütün müslümanlar talep ederse faiz elbette kalkacaktır. Ama şuan ne yapmalıyız şu anda bir geçiş dönemi içindeyiz inşaallah. Kendimizi korumak adına faiz yerine ihtiyacımız varsa katılım bankalarına yönelmek gereklidir. Bir çok kişinin bu yazıyı okurken onlar da faiz ile çalışıyor dediğini tahmin edebiliyoruz. Maalesef bu halk arasında çok yaygın olarak yanlış bilinen bir şey. Faiz de, para ödünç verilerek daha fazlası talep ediliyor burada hiç bir şey yapmadan para üzerinden para kazanmak durumu var. Katılım bankalarının verdiği kar payı ise şudur; sizin paranız ile yatırım yapılır kazancı sizinle paranız oranın da paylaşılır. Ya da örneğin araba almak istediğiniz de bankadan 30 bin lira borç alıp 40 bin lira geri ödeme 10 lira faiz olarak ödemeye razı olursanız bu faizdir. Ancak katılım bankası arabayı sizin yerinize alır ödeme gücünüze göre vadeli olarak size geri satarsa bu faiz değildir. Vadeli satışta fark koymak caizdir. Banka alıp size pahalı olarak kendi malını geri satmaktadır. Tabi gideceğimiz katılım bankası böyle mi yapıyor onu gidip kendilerine sormak gerekiyor. Bu konu da sizden ricamız bu iş din işidir kimsenin kafasına göre değildir dünya çapında bir çok alim bu katılım bankalarının faiz olmadığına fetva vermiştir.Türkiye’den de Fatih Kalender Hoca, Ebubekir Sifil Hoca ve Nureddin Yıldız Hocaefendiler gibi alimlerin verdikleri fetva ve yaptıkları açıklamaları araştırınız. Hocalarımız bu konuları açıklamaktadır lütfen kafanıza göre o da faiz diyerek kendinizi ateşe atmayın. Yukarıda faizin Allah korusun ne büyük bela olduğunu, iman ettiğimiz Kerim kitabımızın ayetleriyle Allah’ın azze ve celle buyruklarıyla mealen açıkladık. Müslüman olarak bu konu da gerekli hassasiyeti gösterelim inşaallah.

Kaynak: suffagah.com

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.