Cüzler de Hangi Sureler Var?

11
60683

[review]Hangi cüzde hangi sureler varKitabımız Kur’an-ı Kerim’de Cüzlerde hangi sureler var.Hangi ayetler var, kaçıncı ayette bitiyor. Aşağıdaki şekilde sıraladık. Burada ihtiyaç duyduğunuz cüzde hangi sure var ve kaçıncı ayette bitiyor rahatlıkla görebilirsiniz.Surelerin cüz içerisinde kaçıncı ayette bittiğini de görebilirsiniz.


1. cüz

2 adet sure vardir. 1. sayfadan başlıyor 20. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Fatiha 7 ayet
2. El-Bakara 286 ayet ( 142. ayete kadar )

2. cüz

1 adet sure vardır. 21. sayfadan 40. sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Bakara 286 ayet (142. ayetten 253. Ayete kadar)

3. cüz

2 adet sure vardir. 41. sayfadan başlıyor 60. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Bakara 286 ayet (253. ayetten 286. Ayet arasi)
2. Ali Imran 200 ayet (1. Ayetten 92. Ayete kadar )

4. cüz

2 adet sure vardir. 61. sayfadan başlıyor 80. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ali Imran 200 ayet (92. Ayetten 200. Ayete kadar)
2. En-Nisa 176 ayet (1. Ayetten 24. Ayete kadar)

5. cüz

1 adet sure vardir. 81. sayfadan başlıyor 100. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Nisa 176 Ayet (24. Ayetten 148. Ayete kadar)

6. cüz

2 adet sure vardir. 101. sayfadan başlıyor 120. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Nisa 176 Ayet (148. Ayetten 176. Ayete kadar)
2. El- Maide 120 Ayet (1. Ayetten 83. Ayete kadar)

7. cüz

2 adet sure vardir. 121. sayfadan başlıyor 140. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Maide 120 Ayet ( 83. Ayetten 120. Ayete kadar)
2. El-En`am 165 Ayet (1. Ayetten 111. Ayete kadar)

8. cüz

2 adet sure vardir. 141. sayfadan başlıyor 160. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-En`am 165 Ayet (111. Ayetten 165. Ayete kadar)
2. El-A`raf 206 Ayet (88. Ayete Kadar)

9. cüz

2 adet sure vardir. 161. sayfadan başlıyor 180. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-A`raf 206 Ayet (88. Ayetten 206. Ayete kadar)
2. El-Enfal 75 Ayet (1. Ayetten 41. Ayete kadar)

10. cüz

2 adet sure vardir. 181. sayfadan başlıyor 200. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Enfal 75 Ayet (41. Ayetten 75. Ayete kadar)
2. Et-Tevbe 129 Ayet (1.Ayetten 94. Ayete kadar)

11. cüz

3 adet sure vardir. 201. sayfadan başlıyor 220. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Et-Tevbe 129 Ayet (94. Ayetten 129. Ayete kadar)
2. Yunus Suresi 109 Ayet (1. Ayetten 109. Ayete kadar)
3. Hud Suresi 123 Ayet (1. Ayetten 6. Ayete kadar)
12. cüz

2 adet sure vardir. 221. sayfadan başlıyor 240. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Hud Suresi 123 Ayet ( 6. Ayetten 123. Ayete kadar)
2. Yusuf Suresi 111 Ayet ( 1. Ayetten 44. Ayete kadar)

13. cüz

3 adet sure vardir. 241. sayfadan başlıyor 260. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Yusuf Suresi 111 Ayet ( 44. Ayetten 111. Ayete kadar)
2. Er-Ra`d Suresi 43 Ayet(
3. Ibrahim Suresi 52 Ayet

14. cüz

2 adet sure vardir. 261. sayfadan başlıyor 280. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Hicr Suresi 99 Ayet
2. En-Nahl Suresi 128 Ayet

15. cüz

2 adet sure vardir. 281. sayfadan başlıyor 300. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Isra Suresi 111 Ayet
2. El-Kehf Suresi 110 Ayet (1. Ayetten 75. Ayete kadar)

16. cüz

3 adet sure vardir. 301. sayfadan başlıyor 320. Sayfaya kadar devam ediyor.
1. El-Kehf Suresi 110 Ayet (75. Ayetten 110. Ayete kadar)
2. Meryem Suresi 98 Ayet
3. Ta-Ha Suresi 135 Ayet

 

17. cüz

2 adet sure vardir. 321. sayfadan başlıyor 340. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Enbiya Suresi 112 Ayet (
2. El-Hac Suresi 78 Ayet (

18. cüz :

3 adet sure vardir. 341. sayfadan başlıyor 360. Sayfaya kadar devam ediyor.


1. El-Mü`minün suresi 118 Ayet
2. En-Nur suresi 64 Ayet
3. El-Furkan Suresi 77 Ayet (1. ayetten 12. Ayete kadar)

19. cüz:

3 adet sure vardir. 361. sayfadan başlıyor 380. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Furkan suresi 77 Ayet (12. Ayetten 77. Ayete kadar)
2. Es-Suara suresi 227 Ayet
3. En-Neml suresi 93 Ayet (1. Ayetten 46. Ayete kadar)

20. cüz:

3 adet sure vardir. 381. sayfadan başlıyor 400. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. En-Neml suresi 93 Ayet (56. Ayetten 93. Ayete kadar)
2. El-Kasas suresi 88 Ayet
3. El-Ankebut suresi 69 Ayet (1. Ayetten 46. Ayete kadar)

21. cüz:

4 adet sure vardir. 401. sayfadan başlıyor 420. Sayfaya kadar devam ediyor.

1.El-Ankebut suresi 69 Ayet (46. Ayetten 69. Ayete kadar)
2. Er-Rum suresi 60 Ayet
3. Lokman suresi 34 Ayet
4. Es-Secde suresi 30 Ayet
5. El-Ahzab suresi 73 Ayet 1. Ayetten 31. Ayete kadar)

22. cüz:

4 adet sure vardir. 421. sayfadan başlıyor 440. Sayfaya kadar devam ediyor.


1. El-Ahzab suresi 73 Ayet (31. Ayetten 73. Ayete kadar)
2. Sebe`suresi 54 Ayet
3. Fatir suresi 45 Ayet
4. Yasin suresi 83 Ayet (1.Ayetten 28. Ayete kadar)

23. cüz:

4 adet sure vardir. 441. sayfadan başlıyor 460. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Yasin suresi 83 Ayet (28 Ayetten 83. Ayete kadar)
2. Es-Saffat suresi 182 Ayet
3. Sad suresi 88 Ayet
4. Ez-Zümer suresi 75 Ayet (1. Ayetten 32. Ayete kadar

24. cüz:

3 adet sure vardir. 461. sayfadan başlıyor 480. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ez-Zümer suresi 75 Ayet (32. Ayetten 75. Ayete kadar)
2. El-Mü`min suresi 85 Ayet
3. Fussilet suresi 54 Ayet (1. Ayetten 47. Ayete kadar)

25. cüz:

5 adet sure vardir.481. sayfadan başlıyor 500. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Fussilet suresi 54 Ayet (47. Ayetten 54. Ayete kadar)
2. Es-Şura suresi 53 Ayet
3. Ez-Zuhruf suresi 89 Ayet
4. Ed-Duhan suresi 59 Ayet
5. El-Casiye suresi 37 Ayet (1. Ayetten 33. Ayete kadar)

26. cüz:

7 adet sure vardir. 501. sayfadan başlıyor 520. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Casiye suresi 37 Ayet (33. Ayetten 37. Ayete kadar)
2. El-Ahkaf suresi 35 Ayet
3. Muhammed (Kital) suresi 38 Ayet
4. Fetih suresi 29 Ayet
5. El-Hucurat suresi 18 Ayet
6. Kaf suresi 45 Ayet
7. Ez-Zariyat suresi 60 Ayet (1. Ayetten 31. Ayete kadar)


27. cüz:

7 adet sure vardir. 521. sayfadan başlıyor 540. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. Ez-Zariyat suresi 60 Ayet (31. Ayetten 60. Ayete kadar)
2. Et-Tür suresi 49 Ayet
3. En-Necm suresi 62 Ayet
4. El-Kamer suresi 55 Ayet
5. Er-Rahman suresi 78 Ayet
6. El-Vaki`a suresi 96 Ayet
7. El-Hadid suresi 29 Ayet

28. cüz:

9 adet sure vardir. 541. sayfadan başlıyor 560. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Mücadile suresi 22 Ayet
2. El-Hasr suresi 24 Ayet
3. El-Mümtehine suresi 13 Ayet
4. Es-Saf suresi 14 Ayet
5. El-Cuma suresi 11 Ayet
6. El-Münafikun suresi 11 Ayet
7. El-Tegabun suresi 18 Ayet
8. Et-Talak suresi 12 Ayet
9. Et- Tahrim suresi 12 Ayet

29. cüz:

11 adet sure vardir. 561. sayfadan başlıyor 580. Sayfaya kadar devam ediyor.

1. El-Mülk suresi 30 Ayet
2. El-Kalem suresi 52 Ayet
3. El-Hakka suresi 52 Ayet
4. El-Mearic suresi 44 Ayet
5. Nuh suresi 28 Ayet
6. El-Cin suresi 28 Ayet
7. El-Müezzemmil suresi 20 Ayet
8. El-Müddessir suresi 56 Ayet
9. El-Kiyame suresi 40 Ayet
10 Insan, Ed-Dehr suresi 31 Ayet
11. El-Mürselat suresi 50 Ayet

 

30. cüz:

20 adet sure vardir. 581. sayfadan başlıyor 600. Sayfaya kadar devam ediyor.

37 adet sure vardir.

1. En-Nebe suresi 40 Ayet
2. En-Naziat suresi 46 Ayet
3. Abese suresi 42 Ayet
4. Et-Tekvir suresi 29 Ayet

5. İnfitar Suresi 19 Ayet
6. El-Mutaffifin suresi 36 Ayet
7. El-Insikak suresi 25 Ayet
8. El-Bürüç suresi 22 Ayet

9. Tarık Suresi 17 Ayet
10. El-A`la suresi 19 Ayet

11. Ğaşiye Suresi 26 Ayet
12. El-Fecr suresi 30 Ayet

13. Beled Suresi 20 Ayet
14. Es-Şems suresi 15 Ayet
15. El-Leyl suresi 21 Ayet
16. Ed-Duha suresi 11 Ayet

17. İnşirah Suresi 8 Ayet
18. Et-Tin suresi 8 Ayet

19. Alak Suresi 19 Ayet
20. El-Kadir suresi 5 Ayet

21. Beyyine Suresi 8 Ayet
22. El-Zilzal suresi 8 Ayet

23. Adiyat Suresi 11 Ayet

24. Karia Suresi 11 Ayet

25. Tekasür Suresi 8 Ayet
26. El-Asr suresi 3 Ayet

27. Hümeze Suresi 9 Ayet

28. Fil Suresi 5 Ayet

29. Kureys Suresi 4 Ayet

30. Maun Suresi 7 Ayet
31. Kevser suresi 3 Ayet
32. El-Kafirun suresi 6 Ayet

33. Nasr Suresi 3 Ayet

34. Tebbet Suresi 5 Ayet
35. El-Ihlas suresi 4 Ayet

36. Felak Suresi 5 Ayet

37.Nas Suresi 6 Ayet

11 YORUMLAR

 1. selaminaleyküm bu bölümde 6 süre oldugunu yaziyorsunuz, ama 3nci sure eksik bilgilerinize sonarim, saygilar
  6 adet sure vardir.481. sayfadan başlıyor 500. Sayfaya kadar devam ediyor.

  1. Fussilet suresi 54 Ayet (47. Ayetten 54. Ayete kadar)
  2. Es-Şura suresi 53 Ayet
  4. Ez-Zuhruf suresi 89 Ayet
  5. Ed-Duhan suresi 59 Ayet
  6. El-Casiye suresi 37 Ayet (1. Ayetten 33. Ayete kadar)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.