II. Abdülhamid Müslüman Kız İçin Şili’ye Operasyon Düzenledi

0
2149
II. ABDÜLHAMİD MÜSLÜMAN KIZ İÇİN ŞİLİ’YE OPERASYON DÜZENLEDİ

II. Abdülhamid Müslüman Kız İçin Şili’ye Operasyon Düzenledi

Devlet arşivlerinden çıkan bir belgede, Sultan II. Abdülhamid’in, Şili’de zor durumda olan bir Osmanlı kadınını ülkeye getirmek için operasyon düzenlediği ortaya çıktı.

II. ABDÜLHAMİD MÜSLÜMAN KIZ İÇİN ŞİLİ’YE OPERASYON DÜZENLEDİ
II. ABDÜLHAMİD MÜSLÜMAN KIZ İÇİN ŞİLİ’YE OPERASYON DÜZENLEDİ

Belgeye göre Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit, Güney Amerika’da sokaklara düşmüş bir Osmanlı kadınını ülkeye getirmek için operasyon düzenletti. Sultan, verdiği talimatta gerekçe olarak şunu ifade ediyor: “Müslüman kızın yabancı bir memlekette sefalet içerisinde bırakılması İslam’a aykırı bir iş.”

ŞİLİ’DEN ABDÜLHAMİD’E MEKTUP GELİR

Abdülhamid Han, dönemin sekizinci Maliye Dairesi Müfettişi Lofçalı Mehmet Efendi’nin oğlu Mehmet Reşit’ten bir mektup alır. Mehmet Reşit Efendi, Güney Amerika’da Şili Cumhuriyeti’nin Valparazo şehrinde yaşadığını ve tüccarlık yaptığını belirttiği mektubunda, sultana, sokakta Osmanlı tebaasından olan ve kötü yola düşerek frengiye yakalanmış bir kadından bahseder. Mehmet Reşit, kendisinin de ilgilendiği kadın için padişahtan yardım ister.

ABDÜLHAMİD’DEN TALİMAT

Mektupta anlatılan bilgileri inceleyen Sultan Abdülhamid Han, Zaptiye Nazırı’na talimat vererek olayın gerçek olup olmadığını araştırmasını ister.

YAHUDİ HIRSIZ TARAFINDAN KAÇIRILIR

23 Şubat 1891 tarihli belgeye göre, Zaptiye Nazırı Sultan Abdülhamid’e, “Edirne Hükümeti azasından İsmail Bey’in hanesinde hizmetçilik eden kadın, Lazatorona isimli Yahudi bir hırsız tarafından fuhuş yaptırmak için Latin Amerika’ya kadar kaçırılmıştır. Bu Müslüman kızı orada esir gibi kullanılmış ve sonunda kız efrenciye (frengi) hastalığına yakalandığı için sokağa atılmıştır” bilgisini verir.

“MÜSLÜMAN KIZI SEFALET İÇİNDE BIRAKMAK İSLAM’A AYKIRI”

Bunun üzerine Sultan Abdülhamit Han şu talimatı verir: “Bahsedilen Müslüman kızın, yabancı bir memlekette sefalet içerisinde bırakılması İslam’a aykırı bir iş olacağından bahisle kızın derhal İstanbul’a getirilmesi için Mehmet Raşit Efendi ile haberleşilmeli. Bahsi geçen Lazatorona hakkında dahi gerekli tahkikât yapılmalı.”

MÜSLÜMAN KIZIN İSTANBUL’A GETİRİLMESİ İŞİNE GELİNCE…

Padişah’ın özel olarak ilgilendiği olayda kimsesiz kızın nasıl İstanbul’a getirileceği ise belgede şu şekilde ifade ediliyor: “Müslüman kızın İstanbul’a getirilmesi işine gelince, Amerika Sefareti marifetiyle bu olay tahkik ettirilmeli. Yol masrafları, Amerika Sefareti marifetiyle tesviye ettirilerek İstanbul’a getirilmesi amacıyla Hariciye Nâzırlığı’na gerekli emrin verilmesinin münasip bulunmuştur.”

 

Kaynak: Haber 7

İslam ve ihsan web sayfasından alıntılanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.