İslamın ve Müslümanlığın Irkı Yoktur!

0
841

İslamın ve Müslümanlığın Irkı Yoktur!

Kardeşliğin simgesi, birliğin, beraberliğin ve tek yumruk olmanın verdiği eşsiz bir güç. Allah azze ve celle Kitab-ı Mukaddes’de biz Müslümanları ayrılıp dağılmamamız hususunda uyarıyor. “Ve etîullâhe ve resûlehu ve lâ tenâzeû fe tefşelû ve tezhebe rîhukum vasbirû, innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne)” diyor, Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin diyor, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider diyor. ENFÂL-46 Birliğin dağılması ümmetin bölünmesi gücümüzü kesiyor, elimizi kolumuzu bağlıyor. Afrika’da, Asya’da ve Avrupa’da Müslümanlar katledilirken biz hala birbirimizle uğraşıyoruz. Küffrara yöneltilmesi gereken öfke biz Müslümanlara pay ediliyor.

Zihinlerimize örülen duvarları bir türlü yıkamıyoruz. Kendi kendimizi ötekileştiriyoruz, bir çoğumuz aramızdan bazılarını bir günahından ötürü ‘mürted’ ilan ediyor. Ayrılıyoruz gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyor farklı diyarlara yöneliyoruz. Allah’ın (cc) bize bahşettiği, bu ilahi armağanı red ediyoruz. Oysa ki, Yüce Allah şöyle buyuruyor; “İnnemel mû’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn(turhamûne)” ” Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.”HUCURÂT-10 Müminler ancak kardeştir, İslamın ve Müslümanlığın ırkı yoktur. Bizleri fitneye sürükleyecek, zihinlerimize ayrılık gayrılık sokacak her türlü holiganlıktan, bölünmüşlükten Allah’a sığınalım. Şevket Eygi hocamız da bu konuda bize şunu söylüyor :“MÜ’MİNLERİ doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde bölen, onları birbirine düşman gruplara ayıran, onlar arasında olması gereken sevgiyi, tesanüdü, vifakı, uhuvveti darbeleyen, Ümmet birliği şuurunu körleştiren her şahıs ve her grup zararlıdır ve haindir. ” Arap şöyledir, Kürt böyledir, Türk şudur, Acem budur” bu söylemlerin artık derhal terk edilmesi gerekiyor, bu konuda da Rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyuruyor, ” Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Aceme, [Arap olmayana] Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. [İbni Neccar]” Müslüman artık her yerde ve her bölgede canice öldüren, hakları çiğnenen, tecavüze uğrayan Müslüman kardeşi için ayağa kalkmalıdır. O kardeşini geçmişte atalarının işlediği bir suç yüzünden yüz üstü bırakıp gidemez. Bütün bu olanlara sessiz kalıp dudak bükemez, kılını kıpırdatmadan oturmak biz Müslümanlara yakışmaz, gazaplan artık Müslüman, diğer kardeşin için üzül, elinden gelenin en iyisini yap, çalış, dua et ve tebliğ et. Sonra tam tevekkülle Allah’a sığın, Vallahi o zaman Vuslat, Zafer ve Fetih yakın!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.