Kadın erkek aynı safta namaz kılabilir mi?

0
1645

Kadın erkek aynı safta namaz kılabilir mi?

Cemaat halinde namaz kılarken Peygamber Efendimiz (s.a.v) usulü göstermiş ve o günden bugüne olduğu şekli ile gelmiştir. Cemaat halinde namaz kılınırken ilk önce erkekler, sonra çocuklar, daha sonra da en arkada veya erkeklerin görmeyeceği bir bölümde kadınlar saf tutarlar. Bu fiili uygulamanın kaynaklarını da vereceğiz ama bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Şöyle ki; İslam dini sadece erkeklere özgü değil kadınlara da ait bir dindir. Kadınların arka safta namaz kılmaları, onların ikinci plana atıldığının göstergesi değildir. Arka tarafta saf tutmalarının sebebi   adab- muaşeret gereğidir. Düşünce kirlenmemesi için gereklidir.

Bu konuda ki hadis-i şeriflere bakacak olursak;

Namaz kılarken benim arkamda ilk safta erkekler, sonra onların arkasına duranlar, sonra onların arkasına duranlar. ‘’(Müslim, salât 122; Ebû Dâvud, salât 95)

Efendimiz saftaki usulü bu şekilde belirtmiştir. Başka bir hadis-i şerif de ise;

Erkeklerin saflarının en hayırlısı ilk saf, en kötüsü ise son saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı son saf, en kötüsü ise ilk saftır.” (Müslîm, Salât 132, (440); Ebu Dâvud, Salât 98; Tirmizî, Salât 166; Nesâî, İmâmet 32)

Fakat bu hadis-i şeriflerden bir farziyet meydana getirmemektedir. Fazilet meselesidir. Efendimiz (s.a.v) her konuda çok hassas düşünmüştür. Kadınlarla karışık saf da namaza durmak düşünce kirliliğine sebep olacaktır. Düşünce kirliliği de erkek de farklı tepkimelere yol açacaktır. Bundan sonra namazı bozacak haller oluşabilmektedir

Bunun dışında bu uygunsuzluğu itîkatî yönden meselelere değinecek olursak;

Bu kurala uyulmadığı takdirde, âlimlerin çoğunluğuna  göre kadının namazı bozulmaz. Hanefîlere göre erkeklerle aynı safta duran kadının namazı bozulmasa da erkeklerin namazı bozulur. Meseleyi daha derinden inceleyecek olursak:

Bir kadın veya büluğ çağına yaklaşmış olan bir kız çocuğu bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı cemaatle kılsa, erkeğin namazı bozulur. Kadınlar, erkeklerin safı önünde bir saf teşkil etseler, bütün bu erkeklerin namazları bozulur. Erkeklerin arasında üç kadın bulunsa, bunların hem sağ ve hem sol yanlarındaki birer erkeğin, hem de arka taraflarındaki her saftan üç erkeğin namazları bozulur. Aradaki kadınlar iki olursa yanlarındaki birer erkek ile arka taraflarındaki yalnız iki erkeğin namazı bozulur. Daha arkadakilerin namazlarına bir şey olmaz. Aradaki kadın, bir tane olunca sağ ve sol tarafındaki birer erkek ile arka tarafındaki saftan bir erkeğin namazı bozulur, başkalarının namazları bozulmaz. ”  Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Namazlar Hakkında Üçüncü Kitap, “Kadınların Muhazatı (Aynı Hizada Bulunması), 187. paragraf.

Namazın huşu içinde kılınması gerekmektedir. Saf temiz ve sadece Allah’ı düşünerek namaz kılmaya çalışılmalıdır. Aynı safta kadın erkek namaz kılmak ayrıca huşu içinde namaz kılmaya da engeldir. Şeytan her türlü fitneyi insanın aklına sokmaya çalışacaktır.  Kadınlar ile erkekler karışık şekilde birlikte saf olup namaz kılması ve hele hele kadınların başı açık namaz kılması dinen kesinlikle uygun değildir, caiz değildir. Fitne ve İslam’ı yozlaştırma girişimidir. Bu, bir ifsad hareketidir. Zihinleri bulandırmaktır. İslâm böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez. Zira Allahü Teala Hazretleri Kuran’da şöyle buyuruyor:

And olsun, insanlar için senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Göreceksin, çoğu sana teşekkür etmeyecektir. (A’raf, 7/16-17)

 

Efendimiz kadınların camilerde namaz kılmalarını yasak etmemiştir. Ama şu iki hadis-i şerif-i de aktarmamız gerekmektedir:

Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın. Evleri ise onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvud, Salât: 53)

Kadınların en hayırlı mescitleri, evleridir.”(Feyzü’l-Kadîr, 3: 491. Hadis no: 4087)

Hadis ve bir takım fıkıh kitaplarına uyarakdan kadın, erkek aynı saf da namaz kılmanın caiz olmadığını söyleyebiliriz.

Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor:

Namazlarında huşû içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. (Mu’minûn, 23/1-2)

En doğrusunu Allah bilir. Es selamu aleyküm ve rahmetullah.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.