Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydaları

1
4044

Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydaları

Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydaları

Bilenler bilir ama bilmeyenler için bugün Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydalarını hem sağlık olarak hem de manevi olarak faydalarını sizinle paylaşacağız. Günümüzde reklamların ve basın sektörünün etkisiyle olacak ki dini bir niteliği olan herşey genelde itici gösterilmektedir. Reklamları yapılan diş bakım malzemelerinin aslında misvak yanında ne parasal değer olarak ne de manevi değer olarak yanında bile geçmemektedir. Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydalarına buyrun birlikte göz atalım.

Misvak hangi ağaçtan yapılır?

Misvak, Arabistanda yetiştirilen Erâk agacının dalıdır. Düzgün ucundan, iki santimetre kadar, kabugu soyulup, burası birkaç sâat suda tutulur. Sonra, ezilince, fırça gibi açılır. Erâk agacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır.Misvakta silisyum, sapanin, kalsiyum oksalat, kükürt, tanen ve mineral bulunur. İlim dilinde İlim dilinde “Salvadora persika” adı verilen,  ve Avrupa’lıların dilinde “Şecere-i Muhammedî”, diye adlandırılır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetine misvak kullanmayı tavsiye etmiştir. Çünkü misvak;

Balgamı siler atar.

Ağız kuruluğunu önleyerek akıcı konuşmayı sağlar.

Misvak yağı eklem ağrılarına karşı faydalıdır.

Misvak tohumu mide kuvvetlendiricidir.

Sürekli kullanımda hem sesi hem de cildi güzelleştirme özelliği vardır.

Bir sünnet-i seniyyeyi ihya ettiğimiz için amellerimiz de sevaplarımızı artırır.

Misvak dişlere olduğu kadar ihtiva ettiği kimyevi maddeler dolayısıyla gözler için de faydalı bir ağaçtır.

Misvak kullanmanın başka kaynaktan faydaları:

1- Ölüm anında, şehâdet kelimesini söylemeye sebep olur.
2- Diş etlerini kuvvetlendirir.
3- Balgamı giderir.
4- Safrayı keser.
5- Ağız ağrısını giderir.
6- Ağız kokusunu giderir.
7- Allahü teâlâ ondan razı olur.
8- Baş damarlarını kuvvetlendirir.
9- Seytan gamlanır.
10- Gözleri nûrlanır.
11- Hayrı ve hasenatı çok olur.
12- Sünnet ile amel etmiş olur.
13- Ağzı pak (temiz) olur.
14- Fasîh-ul-lisân olur, yani güzel konusur.
15- Misvâklı olarak kılınan iki rek’at namâzın sevâbı, misvâksız olarak kılınan yetmiş rekat namazın sevabından daha çok olur.(Sirâc-ül-vehhâc kitâbı)

Neşe Kutlutaş’ın yaptığı bir araştırmada;

Her şeyden önce iyi bir antiseptiktir.

Ağız kokusunu giderir.

Diş çürümelerini önler.

Diş etlerini güçlendirir.

Sürekli kullanımda diş eti kanamalarını bitirir.

Balgamı bertaraf eder.

Ağız kuruluğunu önleyerek akıcı konuşmayı sağlar.

Misvak yağı eklem ağrılarına karşı faydalıdır.

Misvak tohumu mide kuvvetlendiricidir.

Sürekli kullanımda hem sesi hem de cildi güzelleştirme özelliği vardır.

Bir sünnet-i seniyyeyi ihya ettiğimiz için amellerimiz de sevaplarımızı artırır.

Misvak dişlere olduğu kadar ihtiva ettiği kimyevi maddeler dolayısıyla gözler için de faydalı bir ağaçtır.

Peygamber Efendimizin Sünneti

Efendimiz aleyhisselatu vesselam misvak kullanmayı çok önemsiyordu. Zira bir Hadis-i Şerif’inde ;

Ümmetimi zorlamayacağına inansaydım, onlara her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhari, Cum’a 8, Temenni 9; Müslim, Taharet 42, (252))

diye bildirmiştir.

Efendimiz’in bu konu hakkında diğer söylediklerini paylaşıyoruz.

-Oruç tutanlar sabahları misvak kullansınlar, akşama doğru kullanmasınlar çünkü iftarda iki dudağı kurumuş olan kimsenin kurumuş ağzı kıyamet gününde nur olacaktır.

-Ağızlarınız Kur’an’ın geçtiği yollardır. O yolları misvakla temizleyiniz. (İbni Mace)

-Misvak kullanmak için Cebrail’den (as) o kadar çok telkin aldım ki bu mevzuda bir vahiy gönderileceğini zannettim.

-Ümmetimi zorlamayacağına inansaydım, onlara her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.

-Hz. Ayşe validemiz (r.anha) şöyle rivayet eder: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) eve girdiği zaman ilk iş olarak dişlerini misvakla temizlerdi.

Başka bir Hadis-i Şerif’te ;

Tırnaklarınızı kesin, kestiklerinizi gömünüz, diş etlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız, sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz.(Tirmizi)

İslam dini beşeri ilişkilere muntazam şekilde önem veriyor. Bir tebessümün bile sadaka sayıldığı dinimizde  sararmış vetemiz olmayan dişler ile karşımızdakini kaçırmamız mümkündür.Herkes bu durumdan rahatsızlık duyabilir. Bu sünneti yerine getirerek hem manevi temizliğe ulaşırız hem de sağlığımız açısından muhteşem bir şekilde kendimize fayda sağlarız.

Muteber fıkıh kitaplarımızdan (Merak-ül Felah) haşiseyinde misvağın elliden fazla faydasından bahsedilir.

Bunlardan bazıları:

 • 1- Ağzı temizler.
 • 2- Hazret-i Allah’ın rızâsını celbeder.
 • 3- Melekleri memnun eder.
 • 4- Şeytanı daraltır.
 • 5- Ağzı tatlandırır.
 • 6- Dişleri cilalandırır, güzelleştirir.
 • 7- Göze kuvvet verir.
 • 8- Sünneti edâ eder.
 • 9- Sesi ve yüzü güzelleştirir.
 • 10- Zekâyı artırır.
 • 11- Diş etlerini kuvvetlendirir, ağızda kireçlenmeyi ve dişeti çekilmelerini önler.
 • 12- Konuşmayı kolaylaştırır.
 • 13- Son nefeste Kelime-i şehâdeti hatırlatır.
 • 14- Kocalığı geciktirir. 15- Amellerde sevabı çoğaltır.
 • 16- Sekarat-ı mevti kolaylaştırır.
 • 17- Hazmı kolaylaştırır.
 • 18- Mideyi takviye eder.
 • 19- Aklı artırır.
 • 20- Bedenin rutubetini keser.
 • 21- Bu nebati fırçanın aktif kısmı haftada bir değiştirilerek yeni bir fırça kullanma avantajını sağlar.
 • 22- Diş macunları ileri derecede bazik olduğundan ağız içi dengeyi bozar. Misvakta ise yüksek konsantrasyonlarda asit veya bazik tabiatta maddeler yoktur.
 • 23- Toz haline getirilmiş köklerinden macun yapılır. Kökleri kaynatılıp içilirse gonoreyi (bel soğukluğunu) önler. Dalak bölgesi ağrıları için çorba kıvamında içmek gerekir.
 • 24- Kokusu tükrük salgısını artırdığından dişetlerinin kurumasını önler.
 • 25- Anti Septik (Mikrop kırıcı) özelliği vardır.
 • 26 Eğe Üniversitesinde yapılan bir araştırmada liflerinde baklava dilimi şeklinde anizotrop basit prizmatik bitki kristallerinin olduğu anlaşılmıştır. Bunun ise mekanik temizliğe tesiri büyüktür.
 • 27- Bütün fırçalama metodlarına uygulanabilmesi, ağaçtan elde edildiğinden, istenilen boy, kalınlık ve şekilde temini, fırçalama anında liflerinin elektrikli diş fırçalarında olduğu gibi rotasyon yapması, kuvvet fırçaya dik uygulandığından mumlu diş iplikleriyle yapılan temizliğin eldesi, onu kıyas yapılamaz bir üstünlüğe eriştirir.

Mızraklı İlmihal’de Misvak faydaları şu şekilde geçmektedir;

Ve dahi misvak tutunmanın on beş faidesi vardır, -Siracü’l-vehhâc’da mezkûrdur-. Ve gayrı yerde yetmiş iki faidesi var, İbn Hacer Heytemî Ubâb şerhinde zikr etmiştir. On beş faidenin;

1. Sekerât-ı mevtinde (ölüm anında) şehadet kelimesini getirmeğe sebep olur.

2. Dişlerin etini pekiştirir,

3. Balgamı giderir,

4. Safrayı keser,

5. Ağız ağrısını giderir,

6. Ağız kokusun(u) giderir,

7. Başın damarların(ı) pekiştirir,

8. Allahu azimü’ş-şan ondan razı olur,

9. Şeytan gamlanır,

10. Gözleri nurlanır,

11. Hayrı ve hasenatı çok olur,

12. Sünnet ile amel etmiş olur,

13. Ağzı pak olur,

14. Fasihu’l-lisan (doğru ve açık konuşan) olur,

15. İki rekât misvak ile kılınan namazın sevabı misvaksız yetmiş rekât kılınan namazın sevabından çok olur.

Misvak ne zaman kullanılmalı?

Her abdest alışımızda, namazlardan önce, yemek yedikten sonra özellikle yatmadan önce ve uykudan kalkınca misvak kullanılmalıdır.

Misvak nasıl kullanılmalı ?

Misvağın uzunluğu bir karış, kalınlığı bir parmak kadar olmalı. Misvağı tutuş şeklimiz ise sağ elimizin baş ve küçük parmağımız misvağın altında diğer üç parmağımız üzerinde olacak şekilde olmalıdır. Misvağı kullanırken fazla baskı yapmadan enine doğru kullanmalıdır.

Oruçken Misvak Kullanabilirsiniz

Peygamber Efendimiz oruçlu kimselerin misvak kullanmalarında bir sakınca olmadığını belirtmiştir. Ancak oruçluyken akşam değil sabah misvak kullanmayı tavsiye ettiğini de belirtmeden geçmeyelim.

İyi Misvak Nasıl Anlaşılır?

Misvak alırken ilk bakacağınız şey misvağın taze ve yaş olmasıdır. Çünkü misvağın içeriğinde bulunan yararlı maddelerden bazıları zamanla buharlaşmaktadır.

Günümüz Dünya’sında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan bu gerçek, aslında bize çok şey ifade etmektedir. Resullullah aleyhisselatu vesselamın her sünneti bize hayat olmaktadır. Keşke her halimizle ona benzeyebilsek. Haydi bundan sonra misvak kullanmaya başlıyoruz. Bu sünneti seniyyeyi de başkalarına ulaştırmayı unutmayın.Zira efendimiz şöyle buyurmuştur;

Müzenî’den (r.a) rivayet etmişlerdir: O, demiştir ki: Hz. Peygamber (s.a.v), Bilâl b. Harise:

“Bil, ya Bilâl,” buyurdu. Bilâl (r.a):

“Ya Rasûlallah,  neyi bileyim?” diye sordu. Hz. Peygamber “Bil ki, kim benim kaybolmuş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel edenlerin sevabının bir misli kendisine yazılır. Amel edenlerin sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Kim de Allah ve Rasûlü’nün ra­zı olmadığı bozuk bir bid’at ortaya koyarsa, onunla amel edenlerin günahlarının bir misli de ona yazılır. Onların da günahından hiçbir şey eksiltilmez.” Tirmizî, İlim, 15; Ahmed,Müsned, II, 505.

Allah’a emanet olun kardeşlerim.

Misvak Kullanmanın İnanılmaz Faydaları

 

1 Yorum

 1. Bugün marketlerde satılan bütün diş macunlarında florür var. Fazlası zararlı azı dişi temizlemiyor. Hepsinden iyisi misvak. Doğal enzimleri ile dişleri sağlıklı bir şekilde temziliyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.