Nikah Kıyılırken Belirlenen Mehir Şartlarının Hükmü

0
1253

Nikah Kıyılırken Belirlenen Mehir Şartlarının Hükmü

Nikah Kıyılırken Belirlenen Mehir Şartlarının Hükmü

Ukbe bin Amir (Radıyallahu anh)dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Yerine getirilmesi ileri sürülen şartların en önemlisi; kadınları kendinize helal kılmanıza vasıta olan mehirdir.” buyurdu.

İzah

Mehir, kadının kocasının kendisi ile evlenmek için akit yapması veya gerçekten zifafta bulunmasıyla hak ettiği maldır. El-İnaye kitabının müellifi, mehri şöyle tarif etmiştir. “Nikah akdinde koca üzerine kadından cinsi yönden yararlanma karşılığında, ya belirlenerek ya da akit sebebiyle vacip olan maldır.”

Mehrin akit esnasında tespit edilip belirtilmesi sünnettir. Çünkü Resulullah Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiçbir nikahı mehirsiz bırakmamıştır. Böyle yapmak anlaşmazlığı önleyicidir. Ancak mehrin belirlenmesi sırasında hafif tutulması, aşırılığa kaçılmamasınında sünnet olduğunu unutmamak gerekir.

Hadisi şerif, kadının mehir hakkında ileri sürmüş olduğu Şer’an geçerli olacak şartlara riayet etmenin vacip olduğunu beyan etmektedir. Binaenaleyh mehrin miktarı ve verilme müddetine dair ileri sürülen şartlara riayet etmek vaciptir.

Mehrin vacip olmasının hikmeti:

Bu akdin önemini ve yerini ortaya koymak, kadını izzetli kılmak ve ona değer vermek, onunla karşılıklı saygıya dayalı bir evlilik hayatı kuracağını göstermek, onunla uyumlu bir hayat yaşayacağına dair iyi niyetini belirtmektir. Ayrıca evlilik için gerekecek elbise ve masraflar için kadının hazırlanmasına imkan sağlamış olmaktadır.

Hadisin başlığa uygunluğu, manasından çıkarılır. O da, nikah sırasında yerine getirilmesi en layık olan şartlar, erkeğin kadını kendisine helal kılmasına vasıta olan şartlardır. O halde hadisi şerifte zikredilen şartlardan maksat, nikah sırasında mehrin belirlenmesi, yani miktarı ve peşin veya taksit olup olmayacağı ve benzeri mehir meseleleri hakkındaki şartlardır. Onun için bazıları bu hadisin manasını: “Yerine getirmeniz vacip olan şartlardan en önemlisi, kadını kendinize helal kılmanıza vasıta olan mehir şartıdır.” şeklinde almıştır. Bazıları ise, bunu yalnız mehir şartına sıkıştırmayıp, bu sırada konulup taraflarca kabul edilecek her türlü meşru şarta şumûllendirmiştir. Bu mana hadisin lafzına daha uygundur.

[highlight bgcolor=”#c6c6c6″]Kaynak; Siracu’l – Müttekin İzahı Sırâtu’l Mühtedin, 2. Cilt, yasin yayınevi, sayfa: 39,40.[/highlight]

Nikah Kıyılırken Belirlenen Mehir Şartlarının Hükmü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.