Psikolojik Hastalıkların Nedenleri

0
1288
Psikolojik Hastalıkların Nedenleri
Dünyevî imkânların hatsafhada olduğu bir yüzyılda bulunmaktayız. Ancak ruhlar hasta, gönüller aç! Mânevî açlık sebebiyle bugün insanlık bunalımda ve isyan içerisinde!.. Hâlbuki asr-ı saâdete baktığımızda, dünyevî imkânsızlıklara rağmen, bir rûhî buhranla karşılaşmıyoruz. Çünkü onlar, gerçek huzur ve saâdetin mânâsını kavramışlardı. Asıl hayatın âhiret hayatı olduğunu idrâk etmişlerdi.

Günümüz insanı, büyük bir mânevî boşluk ve rûhî tatminsizlik içerisinde yaşadığından, pek çok psikolojik hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Ve bunları atlatamamaktadır. Nitekim günümüzde en çok revaçta olan klinikler de bu saha ile ilgili olanlardır.
Hâlbuki Asr-ı Saâdetʼe baktığımızda herhangi bir psikolojik rahatsızlık vakasıyla karşılaşmıyoruz; gelen rivâyetlerde böyle bir kayda rastlamıyoruz. Hadîs-i şerîflerde maddî hastalıklardan bahsedilip tedâvisine dâir bâzı tavsiyeler naklediliyor. Fakat rûhî bunalımın getirdiği bir hastalık bildirilmiyor.
Zira Asr-ı Saâdet toplumunda ilâhî hakîkatlerle yoğrulup olgunlaşan ruhlar, hayatın en zor şartlarına bile mukâvemet edebilecek bir kuvvet, dirâyet ve metânet kazanmıştı. Aşkla yaşanan îmânın öğrettiği rızâ, tevekkül ve teslîmiyet hâli, müʼminleri bütün dünyevî sıkıntıları aşabilecek bir ruh kıvâmına ulaştırmıştı. Bunun içindir ki müʼmin gönüller, fânî hayatın acı-tatlı bütün tecellîlerini ilâhî bir imtihan olarak görüyor ve her hâlükârda; “Esas hayat, âhiret hayatıdır.” diyerek Cenâb-ı Hakkʼa büyük bir tevekkül ve teslîmiyet gösteriyorlardı.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, 40 Soru – 40 Cevap, Erkam Yayınları

Dünya hayatı geçici bir zevkden ibarettir. Ve zor bir sınavdır. Bu sınavı atlatabilmek için ise tam teslimiyet şarttır. Dünyevi zevkler geçicidir. Dünyevi sıkıntılarda bir nevi günahlardan arınmadır. Ama tevekkül etmek şartı ile. İnsan her haline şükretmeli. Ve şöyle demelidir :
Hoştur bana senden gelen,
Ya gonca gül, yahut diken,
Ya hayattır, yahut kefen.
Nârın da hoş, nurun da hoş,
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
Yunus Emre

Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık. (ENBİYA/16-17)
O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. (MÜLK/2)
Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. (ENBİYA/35)

İslamveihsan web sayfasından derlenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.