Şeriatçı Olmak-2

0
1237

Şeriatçı Olmak-2

Osmanlı İmparatorluğu’nda Şeriat kanunları çok güzel ve objektif bir şekilde uygulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca hırsızlık, zina veya adam öldürme gibi suçlar parmakla sayılabilecek kadardır. Hatta bir keresinde Fatih Sultan Mehmed han, Şeriat mahkemelerince yargılanmıştır bu olay “böyle Sultana böyle Kadı şeklinde bilinir.”

Osmanlıda Şeriat mahkemesi kararlarına kadı bakardı. Ve ağır kararlar alınmadan önce uzlaşma yoluna gidilmeye çalışılırdı. Bir kez daha belirtmek isterim ki Şeriat kanunlarının bir çoğu, caydırıcılık amacı gütmektedir. Aksi halde ise yapılan suç sonrasında Şeriat mahkemesinin kadıları suç vermeyi değil, suç vermemeyi yeğler. Bunun için de zanlı kişi bir süre takip edilirdi. Ve sürekli bir şekilde o kişiye tebliğde bulunulurdu.

Şeriat sisteminin en güzel bir şekilde, Allah’ın emrettikleriyle. Peygamberin hadisleriyle, İcmâ ve (İslam bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları konular) Kıyas (Birbirine benzeyen meselelerin, hükümlerinde de benzerlik bulunması gerektiği düşüncesinden hareketle oluşturulan yeni hükümler; örneğin içki yasağından hareketle uyuşturucu kullanımının da dinen yasak ve haram olduğuna hükmedilmesi vb.) dosdoğru uygulanması suç oranlarını azaltırken, Kur’an-ı Kerimi dosdoğru anlamamızı, güzellikleriyle kucaklaşmamızı da sağlayacaktır. Yeter ki onu dinleyebilelim, anlayabilelim.“Dinleyin ve itaat edin! Üzerinize tâyin olunan vâli/yönetici, başı siyah kuru üzüm gibi Habeş’li bir köle olsa bile, sizin aranızda Allah’ın kitabını uyguladığı müddetçe dinleyin ve itaat edin.”(Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâre 37; Nesâî, Bey’at 27) Allah’ın kitabını uyguladığı müddetçe dinleyi ve itaat edin.” Evet şanlı Peygamberimiz çok açık bir şekilde dile getirmiş. Uzun ve kolay anlaşılabilir bir diğer hadisle durumu daha da açıklamaya çalışalalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu:

“Dikkat edin İslam bir dairedir. Döndüğü müddetçe siz de kitapla(Kuran/Sünnet) beraber o dairenin içinde dönünüz. Dikkat edin, kitap ile sultanlık (din ve devlet işleri) birbirinden ayrılacak. Dikkat edin, onlar (bizden olmayanlar olsa gerek) sizin başınıza emir (idareci) olacak. Sizin aleyhinize olan, kendilerinin lehine olan şekilde hükmedecekler.
Eğer onları dinlemezseniz sizi öldürecekler, itaat ederseniz sizi sapıtacaklar. Onlara karşı Meryem oğlu İsa (aleyhisselam)’ın arkadaşlarının davrandığı gibi davranın. Onlar ki testerelerle biçildiler, çarmıha gerildiler ama yine de davalarından vazgeçmediler.
Allah’a itaat ederek ölüm, Allah’a isyan ederek yaşamaktan daha hayırlıdır.”(Hadis alimlerinden İmam Taberani Mu’cemu’l Kebir, Mu’cemu’s Sağir ve Şamiin isimli eserlerinde rivayet etti.)

Hadislerde de açıkça gördüğümüz ve anlayabildiğimiz şekilde Allah’ın hükümleriyle hüküm edenlere itaat etmeliyiz. Allah’ın kanunlarını yasa olarak çıkartanlara direnmemeliyiz, Allah korusun bu bizim imanımızı tehlikeye atabilir. Allah’ın kanunları için yol açıcı, güzelliklerini anlatıcı olmalıyız. Selametle.

http://egemendogan.blogspot.com.tr/2014/07/seriatc-2.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.