Tekbir Alırken Eller Kulağa Değdirilmeli midir?

0
3126
Tekbir Alırken Eller Kulağa Değdirilmeli midir?
Tekbir Alırken Eller Kulağa Değdirilmeli midir?
Tekbir Alırken Eller Kulağa Değdirilmeli midir?

Namaza girerken alınan tekbir esnasında ellerin kaldırılması, dört mezhebe göre sünnettir. Başparmakların kulak memesine değdirilmesi hiçbir mezhebe göre sünnet değildir.

Abdulcebbar b. Vail radıyallahu anh, babasından naklederek şöyle diyor:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldım. Namaza başlayacağında tekbir alır, ellerini kulakları hizasına kadar kaldırır, sonra Fatiha sûresini okuyor, Fatiha bitince ‘Amîn!..’ diyordu. Âmîn derken sesini yükseltiyordu.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 14; Dârimi, Salat: 38)

Abdulcebbar b. Vail, babasından naklederek, babası Vail,

“Rasûlullah (s.a.v)’i namaza başlarken ellerinin baş parmaklarını kulak memelerinin hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi.” (Dârimi, Salat: 31; Ebû Davud, Salat: 116).

Hanefî Mezhebi’ne göre, başparmakları kulağın hizasına kaldırmak sünnettir, kulağa değdirmek değil.

Şafiilere göre ise, eller omuz hizasına kaldırılır. Ancak İmam Nevevî Şafiilerin bu görüşünü açıklarken “yani, elin parmakları kulağın üst kısmının hizasına, başparmaklar kulak memesinin hizasına kaldırılır”şeklindeki açıklamaya yer vermiştir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/683)

Buna durumda, her iki mezhebe göre de başparmakların kulak memesinin hizasına kaldırılması sünnettir, değdirilmesi ise sünnet değildir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.