Hz. Muhammed’in Kısa Yaşam Öyküsü

Efendimizin-hayatı-logo (1)

Önsöz

Hz. Muhammed’in Hayatı çağdaş bir ‘siret‘tir.
Çağdaş müslüman yazarın taşıması gereken sorumluluk bilinciyle kaleme alınan bu değerli eser, Said Alpsoy’un kalemi ile okuyucusuyla buluşmuştur .ALLAH’ a iman; ALLAH’ ı bilmek; Hz.Muhammed (O’ na binler selam); Kur’an gibi temel İslami değer ve kavramların daha iyi ve daha yaygın bir biçimde tanınması ve günümüz olaylarının Kur’an ve Sünnet gözüyle değerlendirilmesi Said Alpsoy’un başlıca uğraş alanlarını oluşturmaktadır.

İncil, Tevrat ve Zeburda Peygamberimiz

 

 Giriş

Semavî Kitaplar Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’i Müjdeliyor.

Muharref İncil’de Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Peygamberliğine Deliller

Muharref Tevrat’ta Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’ın Peygamberliğine Deliller

Muharref Zebur’da Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Peygamberliğine Deliller

Peygamberimizin Mucizeleri

 Takdim

 Düşmanlarından Korunması

 Doğumundan Evvel Müjdelenmesi

 Peygamberimiz’in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri

 Melekler ve Cinlerle İlgili Mucizeler

 Diriltilen Cenazelerle İlgili Mucizeler

 Hayvanlarda Gösterilen Mucizeler

 Peygamberimizin Duasıyla Gerçekleşen Mucizeler

 Hastaların ve Yaralıların Şifa Bulması Mucizeleri

 Dağ,Taş ve Cansız Bazı Varlıklarla İlgili Mucizeler

 Ağaçlarla İlgili Mucizeler

 Sularla İlgili Mucizeler

 Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler

 Ayın Yarılması Mucizesi

 İsra ve Miraç Mucizesi

 En Büyük ve Ebedi Mucize Kur’an’dır

 Bitirirken…

Nübüvvet Delilleri

 Muharref İncil’de Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Peygamberliğine Deliller

.Peygamberlik Vazifesinden Evvel Meydana Gelen Hadiseler

Kainatın Yaratılışındaki Yüksek Maksatları Görüp Tebliğ Edecek Bir Muallimin Gerekli Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Vefatından Sonra, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Neslinden Gelen Âl-i Muhammed Namındaki Seyyitlerin ve Şeriflerin Harikulade Halleri ve İslama Hizmetleri de Yine O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Her Haline ve Sözüne şahit Olan Sahabelerin O’na -ana babalarını feda eder derecesindeki- Kuvvetli İmanları, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Eğiticilik Vasfı ve İnsanlara Öğrettiği Hakikatler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) İzinden Gidenler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Düşmanlarının Çokluğuna Rağmen Vazifesini Başarıyla Yerine Getirmesi ve İslam Dininin Bütün Dünyada Yayılması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Hadislerinde İfade Edip, Sonraki Asırlarda Hakikati Anlaşılan Bilimsel Hakikatler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Göstermiş Olduğu Binlerce Mucize, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Peygamber Olarak Gönderildiği Toplum Üzerinde Yapmış Olduğu İnkılaplar O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Kur’an, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Cesareti, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Şahsında Toplanan Yüksek Ahlak ve Güzel Huylar, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübuvvetine Delildir.

Birbirine Zıt olan Hasletleri, Ahlakında Barındırması O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Duasında Emsalsiz Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

İbadetlerinde Herkesten Daha Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

İslamiyet’in Kanunlarının Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Ümmiliği ile Beraber Dininin ve Tebliğinin Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Hatif Denilen ve Gayıbdan Haber Veren Bazı Cinlerin,Sanemlerin ve Bazı Mezar Taşlarındaki Yazıların, O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) Müjdelemeleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Doğumundan Evvel O’nun Geleceğini Müjdeleyen Kahinlerin ve Bazı Alim Zatların İfadeleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Doğumundan Evvel Vücuda Gelen Olağanüstü Hadiseler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Tevrat,İncil ve Zebur Gibi Semavi Kitapların İşaretleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Peygamberimizin Diliyle Gençlik

 Gençlere Uzanan Sevgi ve Şefkat Eli

 Gençliğin Tehlikelerinden Sakınınız

 Kıyamette Gençlik Nimeti Sorgulanacak

 Melek Gibi Gençler

 En Hayırlı Genç

 Allah Hangi Gençleri Beğenir?

 Harama Nazar Etmeyin

 Peygamber İrşadı

 Korku İle Ümit Arasındaki Genç

 Tövbe,Genç İken Yapılmalı

 İlim Genç İken Öğrenilmeli

 Uyarı ve Müjde

 Kıyamet Günü Gölgelenecek Gençler

 Allah’tan Korkan Gençler

 İmansız Gitmenin İki Sebebi

 Güzel Ahlaklı Gençler

 Gençlik ve Arkadaşlık

 Gençlik ve Kötü Arkadaşlıklar

 Gençlik ve Moda

 Gençlik ve Müzik

 Gençlik ve Eğlence

 Gençlik ve Boş Zaman

 Meşru Eğlenceler

 Gençlik ve Tesettür

 Gençlik ve Spor

 Gençlik ve Aşk

 Gençlik ve İntihar

 Peygamberin Etrafında Pervane Olan Gençler

 Cennet Gençlerinin Efendileri

 Evet sevgili gençler !