Nübüvvet Delilleri

 Muharref İncil’de Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Peygamberliğine Deliller

.Peygamberlik Vazifesinden Evvel Meydana Gelen Hadiseler

Kainatın Yaratılışındaki Yüksek Maksatları Görüp Tebliğ Edecek Bir Muallimin Gerekli Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Vefatından Sonra, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Neslinden Gelen Âl-i Muhammed Namındaki Seyyitlerin ve Şeriflerin Harikulade Halleri ve İslama Hizmetleri de Yine O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Her Haline ve Sözüne şahit Olan Sahabelerin O’na -ana babalarını feda eder derecesindeki- Kuvvetli İmanları, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Eğiticilik Vasfı ve İnsanlara Öğrettiği Hakikatler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) İzinden Gidenler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Düşmanlarının Çokluğuna Rağmen Vazifesini Başarıyla Yerine Getirmesi ve İslam Dininin Bütün Dünyada Yayılması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Hadislerinde İfade Edip, Sonraki Asırlarda Hakikati Anlaşılan Bilimsel Hakikatler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Göstermiş Olduğu Binlerce Mucize, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Peygamber Olarak Gönderildiği Toplum Üzerinde Yapmış Olduğu İnkılaplar O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Kur’an, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Cesareti, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Şahsında Toplanan Yüksek Ahlak ve Güzel Huylar, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübuvvetine Delildir.

Birbirine Zıt olan Hasletleri, Ahlakında Barındırması O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Duasında Emsalsiz Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

İbadetlerinde Herkesten Daha Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

İslamiyet’in Kanunlarının Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Ümmiliği ile Beraber Dininin ve Tebliğinin Mükemmel Olması, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Hatif Denilen ve Gayıbdan Haber Veren Bazı Cinlerin,Sanemlerin ve Bazı Mezar Taşlarındaki Yazıların, O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) Müjdelemeleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Doğumundan Evvel O’nun Geleceğini Müjdeleyen Kahinlerin ve Bazı Alim Zatların İfadeleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Doğumundan Evvel Vücuda Gelen Olağanüstü Hadiseler, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.

Tevrat,İncil ve Zebur Gibi Semavi Kitapların İşaretleri O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Nübüvvetine Delildir.