Abdestsiz Kur’an-ı Kerim Okumak Caiz midir?

0
1638
abdestsiz-kurani-kerim-okumak-caiz-midir

Abdestsizken ezberden ya da Kur’an-ı Kerim’e dokunmadan Kur’an okumak caizdir. Fakat gusül abdestinin gerektiği durumlarda (cünüpken, hayızlıyken ya da lohusayken) Kur’an-ı Kerim’e dokunmak da Kur’an-ı Kerim’i ezberden yahut dokunmadan bakarak okumak da caiz değildir. Bütün fıkıh kitaplarında bu şekilde yazılmıştır.

Allah-u Teala, Vakıa Suresi’nin 79. ayetinde şöyle buyurmuştur :

 Ona (Kur’an-ı Kerim’e), ancak tertemiz olanlar dokunabilir.”

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) ise şöyle rivayet etmiştir :

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir!”

buyurmuştur.”

Tabarani Mucemu’l-Kebir 13217 ve Mucemu’s-Sagir 1/89, Darekutni 1/121, 3, Beyhaki 1/88

Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur ;

Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz.”

( Tirmizi, Taharet, 98; İbni Mace, Taharet, ,105; Darakutni, Sünen, 1/117)

Ayet ve hadisler ışığında bu konuda ittifak ;

“Kur’ân’â hadesten, yâni abdestsizlikten ve guslü icap eden bir halden temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz.”

şeklinde sağlanmıştır.

Fakat hayızlı olan kadınlar, dua niyetiyle ve başında Besmele çekmeden Fatiha Suresi‘ni , dua ayetlerini  ya da ayetin belli bir bölümünü zikir maksadıyla ezbere yahut (Kur’an-ı Kerim dışında) kitaplardan okuyabilirler. AyrıcaKur’an mealini de okumaları caizdir. Şayet içerisinde hem Arapça Kur’an, hem de meal birlikte bulunuyorsa, bu şekildeki Kur’an’ı hayız halindeki kadın veya abdestsiz bir kimse eline alamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.