Ana Sayfa Aile Müslüman Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilmeli?

Müslüman Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilmeli?

0
5430
Müslüman Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilmeli

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) Yeni doğan çocuğa isim koymak, bir şahsa, sırtında hayatı boyunca taşıyacağı bir anlam etiketi yüklemektir. Bu sebeple isim koymadan önce, İslâm’ın isim koyma konusundaki tavrını öğrenmek gerekir.

Müslüman Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilmeli
Müslüman Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilmeli

Haber: Furkan Hasdemir

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) yakın zamanda “İstatistiklerle Çocuk” adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre 2013 yılında, yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi; Yusuf, Berat ve Mustafa. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi; Mehmet, Yusuf ve Mustafa iken en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve. Kur’an’da yer alan lakin“Ücret” anlamına gelen Ecrin isminin üçüncü sırada yer alması, İslâm’ın yeni doğan bireylere isim koyma konusundaki hassasiyetini akla getiriyor. İslâmi ilimlerde tahsis yapmış uzmanlar, konulacak ismin anlamına bakılmadan sadece Kur’an’da geçtiği için konulmasını yanlış buluyor.

ALEYNA VE ECRİN GİBİ İSİMLER KOYMAYIN!

bebek_isimleriVatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2009 yılında 8 bin 90 bebeğe ‘Ecrin’ adı verildi, bir o kadar sayıda da Aleyna. Bu isimlere popülerlik kazandıran ise kulağa hoş gelmeleri ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor olmaları. ‘Dini referanslı isim verme’ isteği, ebeveyni Kur’an’da yer alan her kelimeyi anlamı uygun olmasa da isim haline getirme yanlışına itiyor.,

Mesela Kur’an’da Aleyna kelimesi, “Vema Aleyna illel’belağ” (bizim üzerimize, tebliğden başka bir görev yoktur.) Âyetinde“üzerimize” anlamında kullanılıyor. Aleyna’yı cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, çocuğunuzun adının manası “üzeri, üzerine” oluyor ki bu da bir anlam taşımayan niteliksiz bir isim halini alıyor.

Yine Ünzile ‘indirildi’ manasını içeriyor. Yasin ve Fetih sûrelerinde geçtiği için tercih edilen Ecrin ise pek çok ailenin zannettiği gibi Allah’ın mükâfatı değil, “ücret” mânâsına gelmekte. İlahiyatçılar, Kur’an’da geçen her kelimenin isim olarak verilemeyeceğini söylüyor. İsim verilirken kelimenin anlamı bilinmeli, manası güzel değilse konulmamalı.

 PEYGAMBERİMİZİN İSİM KOYMAYA VERDİĞİ ÖNEM

Bir Hadis-i şerif”inde “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi. Peygamber Efendimiz, kötü manaya gelen yabancı isimleri iyi manaya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu’l-uzza)’yı, Allah’ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)’yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan’la düzeltti.

RASULULLAH(S.A.V): -“İSMİN NE?”  -“MÜRRE(ACI)” -“ÖYLE İSE OTUR!”

87601Rasulullah (sav)’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamber (sav) bol sütlü bir deve hakkında:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Mürre (acı)” diyince ona “Otur!..” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Harb” diyince, ona da: “Otur!..” dedi. Rasulullah (sav):

“Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da

Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona,

“Sen sağ” dedi. (Muvatta, İsti’zan 24) (sorularlaislâmiyet)

KUR’AN’DA YER ALAN İSİMLERDEN BAZILARI

Kuran-ı Kerim

Abd: Erkek ismi olarak kullanır. Abd İsminin Anlamı:  Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.

 Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır. Adil İsminin Anlamı:Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert;  Haklı, Hakka Uygun; Eşit, Eş, Müsavi;  Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı

Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır. Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst; Haklı, Hakka Uygun

Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır. Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel; Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil

Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır. Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren; Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi

Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır. Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen;  Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz

Asiye: Kız ismi olarak kullanır. Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon;  Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın);

Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın;

Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir.

Behçet: Erkek ismi olarak kullanılır. Behçet İsminin Anlamı: Sevinç, Neşe;  Güzellik, Hoşluk;

Şirinlik, Güleryüzlülük

Behiç: Erkek ismi olarak kullanılır. Behiç İsminin Anlamı: Şen, Neşeli, Güleryüzlü, Güleç

Behice (Behîce): Kız ismi olarak kullanılır. Behice İsminin Anlamı: Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, Neşeli

Burhan: Erkek ismi olarak kullanılır. Burhan İsminin Anlamı:  Belge, Kanıt, Delil, İspat, Hüccet; Doğruyu Yanlıştan, Hakkı Batıldan, İyiyi Kötüden Ayırmak İçin Kullanılan Delil; İlahi Aydınlık, Hz. Muhammed, Kuran, İslam

Cebrail (Cebrâil): Erkek ismi olarak kullanılır. Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail: Vahiy Meleği, Ruhul Kudüs (Kutsal Ruh), Dört Büyük Melekten Biri

Celal (Celâl): Erkek ismi olarak kullanılır. Celal İsminin Anlamı: Yücelik, Ululuk, Haşmet, Heybet, Büyüklük; Değer, Şan

Cennet: Kız ismi olarak kullanılır. Cennet İsminin Anlamı: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak; Bahçe, Çok Güzel Yer

Cevat: Erkek ismi olarak kullanılır. Cevat İsminin Anlamı: Cömert, Eliaçık, Bağışsever, Hayırsever

Cuma (Cumâ): Erkek ismi olarak kullanılır. Cuma İsminin Anlamı: Toplanma, Biraraya Gelme;  Cuma Günü, Perşembe’den Sonraki Gün, Haftanın Beşinci Günü;  Müslümanların Kutsal Günü, Haftalık Bayram;  Cuma Günü Kılınan Öğle Namazı; Kuran’ın 62. Suresi;  Cuma Gecesi veya Cuma Günü Doğan

Fecir: Kız ismi olarak kullanılır. Fecir İsminin Anlamı: Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi

Firdevs: Kız ismi olarak kullanılır. Firdevs İsminin Anlamı: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan

Furkan: Erkek İsmi Olarak Kullanılır. Furkan İsminin Anlamı:  Hak ile Batılı Ayıran, İyi ile Kötü ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Farkı Gösteren; Kuran, Kuran-ı Kerim; Kuran’ın 25. Suresi

TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER

Erkek İsimleri  Kız İsimleri
Abdullah  Abide
Abdurrahim  Adalet
Abdurrahman  Afife
Abdurrauf  Ahsen
Abdülbaki  Âkile
Abdülfettah  Aksâ
Abdülgani  Aliye
Abdülhadi  Âmire
Abdülhakim  Arife
Abdülhamid  Asuman
Abdülkerim  Atike
Abdüllatif  Ayşe
Abdülmelik  Ayşe Nur
Abdülvahid  Ayşenur
Abdülvasi  Bahriye
Abdürrezzak  Bânu
Abdüssamed  Basiret
Abidin  Bedriye
Adem  Behiye
Âdil  Belkıs
Adnan  Besime
Affan  Betül
Agâh  Beyyine
Ahmed  Beyza
Ahmet  Büşra
Ali  Cahide
Âsaf  Canan
Âtıf  Candan
Azmi  Cavide
Bahaeddin Cemile
Bahri  Didar
Bayezid  Dilek
Bilal  Dürdâne
Bünyamin  Ecmel
Cafer  Elif
Cahit  Emine
Casim  Emîre
Celâleddin  Erva
Cemal  Esma
Cemaleddin  Esmân
Cemil  Esra
Cevad  Fahriye
Cevat  Faika
Cezmi  Fatıma
Cihad  Fatine
Cüneyd  Fayika
Davud  Feride
Ebubekir  Feyza
Ebuzer  Feyziye
Edhem  Firdevs
Eflak  Gülsüm
Ekmel  Habibe
Emanullah  Hacer
Emre  Hafize
Emrullah  Hafsa
Enes  Hâle
Enhar  Hâlenur
Enis  Halime
Enver  Halise
Esad  Hamide
Eyyûb  Hanife
Fahri  Hasene
Faik  Hasibe
Faruk  Hatice
Fatih  Havle
Fâzıl  Havva
Fehim  Hayriye
Ferdi  Hayrunnisa
Ferhan  Hesnâ
Ferhat  Hicret
Ferid  Hidayet
Feridun  Hilal
Ferruh  Hilye
Fethi  Huriye
Fevzi  Hümeyra
Fuat  Hüsniye
Furkan  İclâl
Gıyaseddin  İffet
Habib  İkbal
Habil  Kadriye
Halilİbrahim  Kamile
Halil  Keriman
Halis  Kevser
Haluk  Kübra
Hamdi  Leyla
Hami  Lübeyne
Hâmid  Lütfiye
Hamza  Mahbube
Harun  Mahsune
Hasan  Maide
Hayreddin  Makbule
Hayri  Maksude
Hayrullah  Mamure
Hızır  Masune
Hikmet  Mediha
Hilmi  Medine
Hulusi  Mefharet
Hurşid  Melahat
Hüdayi  Meldâ
Hüseyin  Meliha
Hüsnü  Melike
İbrahimHakkı  Mensûre
İbrahim  Merve
İhsan  Meryem
İlyas  Mesude
İrfan  Mesude
İsa  Mevhibe
İsa  Meysure
İshak  Mina
İskender  Mirac
İslam  Mualla
İsmailHakkı  Muhlise
İsmail  Muhsine
İsmet  Muhterem
İsrafil  Mûnise
Kadir  Mü’mine
Kadri  Müberra
Kadrihan  Mübine
Kamil  Mücella
Kâni  Münevver
Kasım  Münibe
Kaşif  Münife
Kâzım  Münire
Kemâl  Müzeyyen
Kemâl  Nabia
Kenan  Naciye
Kuddusî  Nadire
Lokman  Naime
Lütfi  Nazmiye
Mahfi  Nebahat
MahmudHakkı  Nebile
MahmudSami  Necmiye
Mahmud  Nedret
Malik  Nergis
Mansur  Neriman
Maruf  Nermin
MehmedAkif  Nesibe
Mehmed  Nesime
Mektum  Neşide
Melih  Nevide
Memduh  Nevrâ
Mesud  Nevriye
Mikail  Nevvare
Mirsad  Neyyire
Muhammed  Nezahat
Muhsin  Nezihe
Musa  Nezire
Musab  Nida
Mustafa  Nuran
Muzaffer  Nuriye
Müfid  Nüvide
Münif  Rabia
Müslim  Rahime
Nabi  Raika
Naci  Rânâ
Nadir  Ravza
Nafi  Raziye
Naif  Reyhan
Namık  Reyyâ
Nasuhi  Reyyan
Necati  Rukiye
Necdet  Rüveyda
Necib  Sabiha
Necmi  Sâbire
Nureddin  Sacide
Nuri  Safiye
Nurullah  Sahire
Nusret  Saide
Nüvit  Saime
Nüzhet  Saliha
Orhan  Salime
Oruç  Samia
Osman  Samiha
Ömer  Samime
Raci  Saniha
Rahmi  Saniye
Recaî  Sâre
Reha  Sariye
Remzi  Seda
Rıfat  Seha
Rûhi  Seher
Sabir  Selime
Sabri  Selva
Sacid  Sema
Sâdık  Semahat
Sadri  Semiha
Sadullah  Semina
Sadun  Semine
Safi  Semire
Said  Semra
Saim  Semure
Salih  Senâ
Sâlim  Sena Nur
Sami  Seniha
Sefa  Seniye
Seha  Sevda
Selahaddin  Sevde
Selman  Sevdiye
Semih  Sevim
Sevban  Seyyide
Seyfeddin  Sıdıka
Seyfullah  Sıdkiye
Sezai  Sûde
Sıddık  Süeda
Sinan  Süheyla
Sirac  Sümeyre
Suad  Süreyya
Suavi  Şadiye
Subhi  Şafiye
Süleyman  Şahide
Şaban  Şahika
Şadi  Şakire
Şafak  Şaziye
Şafi  Şebnem
Şakir  Şefika
Şâmil  Şerâre
Şehabeddin  Şeyma
Şemseddin  Şifa
Şemsi  Şükriye
Şerafeddin  Tayyibe
Şerif  Ümmügülsüm
Şuayb  Vecihe
Şüca  Vedia
Şükrü  Verâ
Taci  Verda
Taha  Vesime
Tahir  Yasemin
Tahsin  Yüsra
Talat  Zahide
Talha  Zahide
Talip  Zehra
Tarık  Zeynep
Ubeydullah  Zühal
Üftade  Zühre
Vahdet  Zülâl
Vasfi  Züleyha
Vecdi
Vehbi
Yahya
Yakup
Yaser
Yasin
YavuzSelim
YunusEmre
Yunus
Yusuf
Zafer
Zâhid
Zaim
Zekai
Zekeriyya
Zeki
Zihni
Ziya
Ziyaeddin
Zübeyr
Zülfi
Zülkarneyn

İslam ve ihsan web sitesinden derlenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.