Yemek Duası

0
11237

yemek duası

Enes (Radıyallahü Anh)’den rivayetle Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

“Allah Teâlâ, yemek yeyip de el-Hamdü lillah diyen ve su içip de yine el-Hamdü lillah diyen kulundan razı olur.” buyurdu. (Müslim, 2734)

yemek duası

OKUNUŞU:

“Elhamdülillahi sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezi et’amena segana ve eşbe’ana ve ervana ve kefana ve avana min gayri havlin ve la guvvetin minna. Ve kem mimmen lâ kafiye lehü ve lâ me’va. Elhamdülillahillezi en’ame ‘aleyna ve efdale ve ce’alena mine’l müslimîn.

Elhamdülillahillezi esbega ‘aleyna ve ni’mehü zahiraten ve batıneh. Elhamdülillahillezi hamden yüvafi ni’mehü ve yükafiü mezideh. Allahümme ecirna minen nar. Vahfezna ‘an şüruri’l eşrar. Ve elhigna bi’ibadike’l-ebrari bicahin’nebiyyi’l-mühtari ‘indeke ve âlihi’l ahyâr. Allahümme inna neselüke temamen ni’meh. Ve devame’l afiyeh. Ve hüsne’l hatimeh. Ve ilâ şerafi’n-nebiyyi ve âlihi ve eshabihi ve meşayihına’l fatiha.

ANLAMI:

“Bizi yediren, içiren, doyuran, (doyasıya) kandıran, bize kâfî gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah’a tekrar tekrar hamdü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamd ederiz. Bize görünen ve görünmeyen (sayısız) nimetlerini tastamam veren Allahü Teâlâ’ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve (ileride vereceği) fazlasına da denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah’a hamdolsun.

Ey Allah’ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Ve bizi senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine ebrar (iyi) kullarının arasına kat.

Ey Allah’ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve âhirete hüsnü hatime ile gitmeyi Sen’den diliyoruz.

Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in aziz ruhuna, Âl’ine ve Ashabına ve cümle ölenlerin ruhuna Fâtiha okuyun.”

– Ali Haydar el-Âhıshavî (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinin Yemek Duasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.