Müzik ve Çalgı Aletlerinin Dinimizde Hükmü Nedir?

0
3204
Müzik ve Çalgı Aletlerinin Dinimizde Hükmü Nedir?

Müzik ve Çalgı Aletlerinin Dinimizde Hükmü Nedir?

1) Allah, tebareke ve teala, mealen şöyle buyuruyor:

“İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir bilgiye dayanmadan insanları Allah’ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için gerçeği boş sözlerle değişirler. İşte alçaltıcı azap bunlar içindir.”

| Kur’an-ı Kerim; Lokman 6 Meali

Büyük sahabi, Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu bu ayette geçen “boş söz” kısmını açıklarken şöyle dediği rivayet ediliyor:

“Allah’a yemin olsun, burada kastedilen müziktir!”

| Sünen-i Beyhaki 1/223; Hakim, el-Müstedrek 2:411

İmam İbn Ebi Şeybe, İbn Mesud’un şöyle dediğini rivayet ediyor:

“Eşsiz olan Allah’a yemin olsun ki, bu müziktir!”

| Musannef; 132:5

Sahabi ve büyük Müfessir, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu şöyle buyurdu:

“Bu kelimelerin anlamı müzik, şarkı ve benzer şeylerdir.”

| Sünen-i Beyhaki 1:221; Musannef İbn Ebi Şeybe 132:5

Hasan-ı Basri radiallahu anhu’nun şöyle buyurduğu rivayet ediliyor:

“Bu ayetin nüzul (iniş) sebebi, şarkı ve çalgı ayetleridir.”

| İbn Kesir Tefsiri 3:442

Aynı açıklamalar Mücahid, İkrime, İbrahim el-Nekhai, Mekhul ve diğer sahabilerden de – radiallahu anhum – rivayet olunuyor.

2) Sonsuz kudret sahibi Rabbimiz, tebareke ve teala, Mü’minlerin sıffatlarii hakkında mealen şöyle buyuruyor:

“Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler.”

| Kur’an-ı Kerim; Furkan 72 Meali

İmam Ebu Bekir el-Cessas, Seyyidina İmam Ebu Hanife rahimehullah’ın, ayette geçen “boş” kelimesinin müzik ve şarkı olduğunu söylediğini rivayet ediyor. [Ahkam el-Kur’an 3:428]

3) Kusurlardan münezzeh olan Allah, subhanehu ve teala hazretleri, şeytana şöyle buyuruyor:

“Gücünün yettiklerini sesinle ayartıp siperlerinden çıkar, atlılarını ve piyadelerini nara attırarak, üzerlerine çullandır, mallarına ve evlâtlarına ortak ol, onlara çeşitli vaadler yap, şeytanın insanlara yaptığı vaadler aldatmacadan başka bir şey değildir.”

| Kur’an-ı Kerim; İsra 64 Meali

En büyük Müfessirlerden olan, İmam Mücahid rahimehullah, “ses (arapça: savt)” kelimesini, müzik, şarkı, dans ve diğer boş işlerle tefsir etmiştir. [Ruhu’l-Me’ani 15:111]

İmam Suyuti rahimehullah İmam Mücahid’in şöyle dediğini rivayet ediyor: “Ayette geçen “ses” kelimesi, şarkı söylemeyi ve flüt çalmayı kastediyor.” [El-Iklil fi İstinbat el-Tenzil 1444]

Başka bir Müfessir, Dahhak rahmetullahi aleyh “ses/savt” kelimesini “flüt” ile tefsir etmiştir. [Kurtubi, El-Cami’li Ahkamü’l Kur’an 10:288]

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında ne buyurmuştur?

1) “Ümmetim arasında, zina yapmayı, ipekli elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletlerini çalmayı helal sayan kimseler olacak” [Sahih-i Buhari, Kitabu’l-Eşribe]

2) “Andolsun ümmetimden birtakım kimseler ona başka isimler vererek şarap içecekler. Başlarının üzerinde çalgılar çalınacak (kadınlar tarafından) şarkı söylenecektir. Allah onları yerin dibine geçirecek, onlardan maymunlar ve domuzlar yaratacaktır.” [Sahih-i Buhari, Tarih]

3) “Yüce rabbim bana, içki, kumar, davul ve gitarı haram kıldı.”  [İbn Hacer El-Askalani, Fethu’l-Bari; İmam Ahmed, Müsned]

4) “Bu ümmet içinde, yere batırılma, hayvana çevrilme ve gökten taş yağması olacak”
Müslümanlardan birisi Allah ‘ın Rasulü Bu ne zaman olacak diye sordu. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selem şu cevabı verdi:
“Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri yaygınlaşıp içkiler içildiğinde” [En-Nihaye 1: 122]

5) “Şarkı, oyun ve eğlence kalpte nifakı büyütür. Nasıl ki su otu büyütüyorsa. Nefsim Yed-i kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki, Kur’an ve zikir de kalpte imanı büyütür, tıpkı suyun otu büyütmesi gibi.”  [Sünen-i Beyhaki]

Şafiilerin büyük İmamı, İmam İbn Hacer el-Heysemi rahmetullahi aleyh, müzik, çalgı ve şarkı ile ilgili kırk’a yakın hadisleri muhteşem bir eser olan “Keff el-Ra’a an-Muharremat el-Lehv ve el-Sema” kitabında toplayıp şöyle demiştir:

“Bütün bunlar her tür çalgı aletlerinin haram olduğuna işaret eden apaçık ve ikna edici delillerdendir.” [2:270]

Alimler bu konu hakkında ne demiştir?

Büyük Hanefi-Fakihi, el-Kasani rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur:

“Eğer bir şarkıcı, insanları sesiyle eylendirmek için etrafına topluyorsa, adil (güvenilir) olarak kabul edilmez. Bu hüküm, alkol tüketmese de geçerlidir, çünkü o başka bir günahın başını çekiyor. Eğer yalnızlığını unutmak için kendi kendine şarkı söylüyorsa, bunda beis (kötülük) yoktur. Eğer bir kimse – def gibi – haram olmayan çalgı aletlerini kullanıyorsa, bunda da kötülük yoktu ve o kimse adil olarak kabul edilir. Ama ud gibi haram olan çalgı aletlerini kullanıyorsa, adil olarak kabul edilmez, çünkü bu tür aletleri hiç bir durumda helal olamaz.” [Bedaiu’s Senai 6:269]

Hulasat el-Feteva kitabında şöyle yazıyor:

“Çalgı aletlerini dinlemek haramdır, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem [mealen] şöyle buyurmuştur: “Müzik dinlemek günahtır.” [4:345]

İbn Hümam, büyük Hanefi Müctehidi, meşhur eseri olan Fethü’l Kadir kitabında şöyle yazıyor:

“Şarkı, eğer haram olan şeyler içeriyorsa, haramdır. Örneğin yaşayan bir kişinin güzelliğini ve vücudunu anlatan şarkılar, şarabı ve içkiyi öven ve içki içmeye özendiren şarkılar, aile hayatının inceliklerini anlatan şarkılar ve başkalarını alay konusu edinen şarkılar. Haramlardan beri olan ve doğayı, çiçekleri, nehirleri vs…. anlatan şarkılar caizdir. Ama çalgı aletleri kullanılıyorsa, haram olur. Güzel ve yararlı nasihatler içerse de haramdır.İceriğinden dolayı değil, çalgı ayetleri kullanıldığından dolayı bu böyledir.”

İmam İbn Kudame [Hanbeli Alimi] el-Muğni isimli eserinde, iki tür çalgı aletleri olduğunu açıklıyor:

1) Haram olanlar: İnsanları eğlendirmek için ve şarkılarda kullanılanlar, örneğin flüt, mandolin vs…
2) Helal olanlar: Düğünlerde ve diğer kutlamalarda kullanılınan Def. [İbn Hümam, Fethü’l Kadir 6:36]

Benzer fetvalar hanefi fukahasının el-İhtiyar, el-Behr-i Ra’ik, el-Feteva-ı Hindiyye gibi eserlerinde de bulunabilir.

İmam en-Nevevi, büyük hadis ve Şafii uleması şöyle dedi:

“Mandolin, ud, zil ve flüt gibi ayyaşlardan tanıdığımız çalgı aletlerini kullanmak veya onlara kulak vermek caiz değildir. Sünnet töreninde, düğünlerde ve diğer zamanlarda def çalmak caizdir, isterse zilsiz olsun. Darbuka çalmak da caiz değildir.” [Muğni el-Muhtaç 4:429]

Sonuç olarak: Sadece eğlence amacı taşıyan çalgı aletleri haramdır, isterse şarkısız olsun. Def ise  [bazı alimlere göre] düğünlerde ve bazı diğer törenlerde caizdir. Eğer şarkılar haram olan şeyler içeriyorsa ve sizi farz ve vacib olanlardan alıkoyuyorsa, haram olur. Eğer böyle değilse, ve çalgı aletleri kullanılmıyorsa, caizdir. 

İlginizi Çekebilir : Çok Günahım Var, Allah Affeder Mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.