TULEYB B. UMEYR’İN YAKINLARINI DAVET ETMESİ

0
1292

Tuleyb’in, Abdulmuttalib’in Kızı, Hz. Peygamber’in de Halası Olan Annesini İslâm’a Davet Etmesi
– Tuleyb b. Umeyr müslüman olduğunda Hz. Peygamber’in de halası olan annesi Ervâ binti Abdulmuttalib’e giderek ona şöyle dedi:
‘Ben müslüman olup, Muhammed’e tâbi oldum’. Sonra Tuleyb annesine
‘Sen niçin müslüman olup, ona tâbi olmuyorsun? Kardeşin Hamza da müslüman oldu’ dedi. Annesi şöyle cevap verdi:
‘Ben kızkardeşlerimin yapacaklarını bekliyorum. Onlar ne yaparlarsa birlikte hareket edip onlara uyacağım’. Tuleyb annesine ‘Sana Allah ile yemin verdiririm ki Muhammed’e var, ona selam ver. Onu tasdik edip Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik et’ dedi. Bunun üzerine annesi de
‘Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve şehâdet ederim ki Muhammed Allah’ın Rasûlü’dür’. Bundan sonra Ervâ binti Abdulmuttalip Hz. Peygamber’e diliyle de olsa yardım etmeye başladı. Ayrıca oğlunu da Hz. Peygamber’e yardım etme ve vazifelerini yerine getirmeye teşvik ederdi.[1]
– Tuleyb b. Umeyr, Dâru’l-Erkam’da müslüman oldu. Sonra oradan çıkıp annesine gitti. Annesi Abdulmuttalib’in kızı Ervâ idi. Ve annesine
‘Ben Muhammed’e tâbi oldum, alemlerin Rabb’ine iman ettim!’ deyince, annesi
‘Senin yardımına en layık olan dayının oğludur. (Hz. Peygamber. Çünkü Ervâ Hz. Peygamber’in halasıdır). Andolsun eğer biz erkeklerin yapabileceklerini yapabilseydik ben de ona tâbi olur, onu müdâfaa ederdim’ dedi. Bunun üzerine Tuleyb
‘Ey anneciğim! Niçin müslüman olmuyorsun?’ dedi. Bundan sonrası ise bir önceki hadiste geçmektedir.[2]

[1] İstiab, IV/225 (Vakidi’den, o da Muhammed b. İbrahim b. El-Haris et-Teymi’den); İsabe, IV/227 (Ukaylı, Vakidi tarikiyle)
[2] Müstedrek, III/239 (Muhammed el-Ferevi tarikiyle Ebu Seleme b. Abdurrahman’dan); İbn Sa’d, Tabakat, III/13 (Bir benzerini rivayet eder).
Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, sf : 1/178.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.